NIEUWSBRIEF / AFSCHEID VAN DE ERVO

LET OP!!!

UITNODIGING ERVO AFSCHEIDSFEEST

GEWIJZIGDE LOCATIE

 

Beste medewerkers,

In de brief / e-mail die u onlangs heeft ontvangen, is het Parktheater vermeld als locatie voor het afscheidsfeest van de ERVO. Velen van u hebben hierop al gereageerd en zich alleen of met een partner aangemeld. Op het moment van het versturen van de Nieuwsbrief met Uitnodiging was het bestuur nog in overleg met het Parktheater. Uiteindelijk is door omstandigheden een andere locatie voor ons feest uit de bus gekomen.

Het ERVO Afscheidsfeest zal plaatshebben  op een gewijzigde locatie, namelijk:

Evoluon

Noord-Brabantlaan 1A

5652 LA  Eindhoven

Als u zich al heeft aangemeld geen probleem, vanaf 19.30 uur verwachten wij u op dit nieuwe adres

Parkeren is geheel gratis. Het Evoluon is ook per openbaar vervoer bereikbaar.

 

Uitnodiging:

 

Zoals reeds eerder aangekondigd en gecommuniceerd met onze medewerkers en onze gewaardeerde relaties, heeft het bestuur van De Stichting Eindhovense Regionale Verplegings Omroep na uitvoerig onderzoek en ampele overwegingen moeten besluiten om per 31 december 2017 definitief te stoppen met al haar activiteiten. Met pijn in ons hart, dat kunnen we stellen! Opheffen van de ERVO, na bijna 60 jaar, is snel gezegd, maar alle zaken daar omheen regelen, dat is wel even andere koek.

Nu veel zaken inmiddels zijn afgestemd, besproken en geregeld, vindt het bestuur van de ERVO dat we onze (vrijwillige) medewerkers en onze vele relaties (de huizen, instellingen, directies, medewerkers, organisaties, instanties, prominente oud-medewerkers en de leden van de Commissie van Aanbeveling) nog één maal bij elkaar moeten brengen om met een gedenkwaardig afscheid het boek definitief te kunnen sluiten.

Tijdens de afscheids-, feestavond wordt gezorgd voor amusement (artiesten), lekkere hapjes en drankjes. Enkele (noodzakelijke) korte toespraakjes, maar vooral de ontmoetingen, gesprekken met vrienden, bekenden en relaties zullen centraal staan.

NB Wij willen niemand vergeten! Deze uitnodiging geldt dus ook voor directiemedewerkers en afdelingsfunctionarissen waarmee de ERVO de contacten heeft onderhouden! (uiteraard zijn ook hierbij hun partners van harte uitgenodigd! Gelieve deze uitnodiging ook aan hen te overhandigen.

Mocht men denken dat het bestuur misschien eerbiedwaardige oud-medewerkers of relaties vergeet te benaderen, neem dan a.u.b. even contact op met het secretariaat of een bestuurslid om ‘pijnlijke’ vergissingen te voorkomen. Om rekening te kunnen houden met de hoeveelheid hapjes en drankjes, wordt verwacht dat men zich (met partner/relatie) officieel aanmeldt. Het wordt druk en hopelijk zeer gezellig!

Zet de datum 9 maart 2018 in uw agenda of op de kalender! Meldt u zich (1 of 2 personen) officieel, o.v.v. naam (evt. met naam partner) per e-mail of brief aan bij:

Voor algemene vragen:

(Peter Visser) voorzitter              pecovisser@gmail.com          

Namens het Bestuur van de ERVO,

met een vriendelijke groet,

Peter, Johan, Ben en Francien